Budynek


Budynek

Budynek, w którym znajduje się nasze Centrum, to jeden z najstarszych murowanych obiektów uzdrowiskowych w Ciechocinku. Wybudowany został w latach 60. XIX w. przez Józefę z Rutkowskich Sierakowską. Utworzyła ona fundację, z której dochód był przeznaczony na szpital św. Tadeusza w Ciechocinku.

Od 1903 r. przez wiele lat mieścił się tutaj pensjonat Heleny Prawdzic Kuczalskiej (1854-1927) - działaczki społecznej, pisarki, pionierki wychowania fizycznego kobiet w Polsce. W 1892 roku otworzyła w pierwszy w kraju Zakład Gimnastyki Szwedzkiej, Leczniczej, Zdrowotnej i Masażu dla Kobiet i Dzieci, który od 1906 r. funkcjonował w Ciechocinku. 

Po wojnie działało tu Sanatorium Młodzieżowe, którym kierowała dr Anna Iwanowska. Następnie był tu Szpital Uzdrowiskowy nr 4 im. Janka Krasickiego. Jego długoletnim dyrektorem była Wiesława Wolfowa – wybitny pedagog, dama Orderu Uśmiechu, honorowa obywatelka Ciechocinka. 

Historia budynku jest od początku związana z historią kobiet, jest to więc idealne miejsce na stworzenie centrum dla zdrowia kobiet.