Niepłodność

Niepłodność w Polsce dotyka już niemal co piątej pary starającej się o dziecko. Przyczyny niepłodności leżą zarówno po stronie kobiet, jak i mężczyzn i stanowią po około 40% przypadków par, których starania o dziecko są nieskuteczne. W pozostałych 20% przypadków mówi się o tzw. niepłodności idiopatycznej, czyli niepłodności niewiadomego pochodzenia, której przyczyn nie można odnaleźć. 

Po wykluczeniu oczywistych przeciwskazań oraz zaburzeń genetycznych i anatomicznych, niedających się skorygować metodami balneofizykalnymi, jest to leczenie które poprawia wyniki leczenia zarówno farmakologicznego jak i inwazyjnego. 

Dzięki zabiegom balneofizykalnym możemy uzyskać z jednej strony efekt miejscowy (pobudzenie jajników do wydzielania estrogenów, wchłanianie utajonych ognisk zapalnych), a z drugiej strony uzyskujemy efekt ogólnoustrojowy (pobudzenie osi podwzgórze-przysadka-jajnik, działanie immunomodulujące, oddziaływanie na autonomiczny układ nerwowy)