Rejestracja

577 263 677

mgr Marta Wojtowicz

PSYCHOLOG

Dyplomowany psycholog i psychodietetyk. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku psychologia, z ukierunkowaniem na Psychologię Zdrowia i Rehabilitacji.

  • Dyplomowany psycholog i psychodietetyk.
  • Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku psychologia z ukierunkowaniem na Psychologię Zdrowia i Rehabilitacji.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w Klinice Neurochirurgii i Neurologii w Bydgoszczy oraz licznych praktyk na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym, onkologicznym i geriatrycznym, gdzie zajmowała się wsparciem psychologicznym oraz rozwijała swoje umiejętności usprawniania leczniczo-rehabilitacyjnego w odniesieniu do osób chorych przewlekle.
  • Aktualnie udziela pomocy psychologicznej pacjentom w Szpitalach Uzdrowiskowych ze schorzeniami kardiologicznymi, neurologicznymi oraz metabolicznymi, jak również świadczy pomoc psychologiczną osobom doświadczającym kryzysów, będącym w trudnych sytuacjach życiowych, które przekraczają ich możliwości poradzenia sobie, a dotychczasowe sposoby rozwiązywania problemów okazują się nieskuteczne.
  • Jako psychodietetyk towarzyszy pacjentom w procesie wprowadzania trwałych prozdrowotnych zmian w zachowaniach związanych z jedzeniem, z szczególnym nastawieniem na czerpanie z posiadanych przez osobę zasobów w budowaniu jej siły i motywacji.
  • Prowadzi grupy psychoedukacyjne w obszarze dotyczącym technik relaksacyjnych, skutecznego radzenia sobie ze stresem i niepokojem oraz zdrowej relacji z jedzeniem.